Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik kavramı, bir organizasyonun algılanan ticari karakterini temsil eder. Hem iç hem de dış kurumsal kimlikler aynı olmalıdır. Kurumsal kimlik stratejisi; yüksek oranda tanınabilir, ayırt edici ve özgün bir pazar varlığı yaratmayı amaçlar.

Kurumsal Kimlik Grafiği

Kurumsal kimlik kavramı ilk olarak 70’lerde ABD’li reklam danışmanları tarafından ortaya atıldı. Özünde, net bir kimliğin bir şirketi benzersiz kılmaya yardımcı olduğu ve aynı zamanda bir şirketin kurumsal hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğu fikrine dayanır.

Kurumsal kimlik, hem iç hem de dış şirket imajını şekillendirir. Bir şirket tarzının ve kişiliğinin bu gelişimi stratejik olarak planlanmalı ve şirketin misyon beyanı tarafından bilgilendirilmelidir.

Amaç; organizasyonun halka ve çalışanlara tutarlı bir şekilde sunulmasını sağlamaktır. Bu nedenle tüm şirket faaliyetleri koordine edilmeli ve bu kurumsal idealle uzlaştırılmalıdır. Buna görsel kimlik, kurumsal davranış ve kurumsal iletişim dahildir. Bununla birlikte, kurumsal bir kimliğe tutarlı bir şekilde bağlılık, şirketler için genellikle zorluklar getirebilir. Coca-Cola ve BMW, başarılı bir şekilde uygulanan kurumsal kimlik stratejisinin önemli iki örneğidir.

Kurumsal kimlik hedefleri

Birçok şirket güven oluşturmak ve kendilerini rakiplerinden farklı kılmak için kendi kurumsal kimliğini oluşturur. Bir kuruluş, kurumsal kimlik stratejisini uygulamak için genellikle ajansların desteğine ihtiyaç duyar.

Net bir kimlik, pazarda marka etkisini ve farkındalığını artırmaya yardımcı olur. Ayrıca kurumsal kimlik, şirkete bağlılığı güçlendirmek için birleşik bir marka kimliği ile birlikte hareket eder. Bu da hem çalışanlar hem de tüketiciler arasında daha fazla sadakat kazandırır.

Örneğin; benzersiz bir kurumsal kimlik, yeni şirket ürünlerinin piyasaya sürülmesine katkıda bulunabilir, çünkü mevcut bir olumlu imaj yeni girişimleri kolaylaştırır. Bu nedenle iyi bir kurumsal kimlik, genel olarak şirket maliyetlerini ve reklam maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.

Kurumsal kimlik, şirket imajının önemli bir bileşenidir. Şirket içinde, personelin şirket misyon beyanını yansıtan ve örnekleyen belirli bir değerler dizisine uygun hareket etmesini sağlar. Ve daha geniş anlamda kurumsal kimlik, pozitif bir kurumsal kültürün temel taşıdır.

Kurumsal Kimlik yönetimi araçları

Kurumsal kimliği yönetmek, birbiriyle bağlantılı olması gereken ve her biri şirketin genel izlenimini etkileme potansiyeline sahip üç araç gerektirir. Bunlar; kurumsal tasarım (görsel görünüm), kurumsal davranış ve kurumsal iletişimdir. Bir şirketin kurumsal kimliğini desteklemek için bu farklı alanların birbiriyle çelişmemesi ve çelişkili mesajlar göndermemesi önemlidir.

1. Kurumsal Tasarım

Kurumsal kimlik genellikle kurumsal tasarımla eş tutulur. Ancak gerçekte bu kurumsal kimliğin sadece bir yönüdür – yani şirketin görsel imajı.

Kurumsal tasarım, kurumsal kimliğin en belirgin kısmıdır. Kurumsal tasarımın unsurları arasında şirket logosu, ticari fuarlardaki görsel kurumsal varlığı, şirket web sitesinin tasarımı ve şirket ürünlerinin ve ambalajlarının öne çıkan tasarım özellikleri yer alır.

2. Kurumsal Davranış

Kurumsal davranışın kurumsal kimlik üzerindeki etkisi açısından önemi asla küçümsenmemelidir. Bu aynı zamanda bir şirketin paydaş olarak kabul edilebilecek herkese karşı davranışını da içerir. Müşterileri, medyayı ve kamuoyunu etkileyen dış davranışların yanı sıra, kurumsal davranışlar da içsel konular tarafından şekillendirilebilir. Örneğin; çalışanlara adil davranmak, yönetim ekibinin davranış ve liderlik tarzını içerir. Şirket çalışanları kimliği benimseyerek bu yönde çalışmaya devam eder.

3. Kurumsal İletişim

Tutarlı bir dil ve iletişim tarzı da kurumsal kimliğin önemli bileşenleridir. Kurumsal iletişim, basın bültenleri ve reklam sloganları gibi faaliyetlerin yanı sıra, çalışanlarla ve çalışanlar arasında kurulan her türlü iletişim biçimi dahil olmak üzere iç iletişim olarak kabul edilen çeşitli faaliyetlerin tamamını kapsar.

Çözüm:
Kurumsal kimlik bir şirkete net bir iş profili verir. Hizmet standartlarını ve çalışma uygulamalarını tanımlar. Kurumsal kimlik, müşteri iletişiminde kullanılan stil ve dilden, yönetim ekibinin liderlik stili ve davranışına kadar her türlü şirket faaliyetini kapsar. Kurumsal kimlik; kurumsal tasarım, kurumsal davranış ve kurumsal iletişim olarak ayrılabilir.

Kurumsal kimliğin tutarlı bir şekilde yerleştirilmesi yalnızca şirketin daha geniş bir alanda temsil edilmesiyle sınırlı değildir. Şirketin daimi varlığını sürdürmesi için gereklidir.

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

Kurumsal kimlik tasarımı, bakış açısı ve tecrübe gerektiren uzmanlıklarla geliştirilir. Her sektör ve hitap edeceği kitleye göre tasarım, renk değişikliği, görünüş, hikayesi, verdiği anlam gibi birçok detay içerir. 

Sizi uzun yıllar temsil edecek görünüşün iyi bir planla düzenlenmesi gerekmektedir. Profesyonel ve uygun fiyatlı bir çalışma için bize ulaşabilirsiniz.